Piknik CNK

20 piknik polskiego radia

Zapraszamy Państwa na piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odbędzie się w sobotę 7.05.2016 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nasze stanowisko będzie rozmieszczone pod namiotem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Zmagania z zakłóceniami

IMG_20160406_192925

Na drodze do skalibrowania regulatora PID stanęły zakłócenia pochodzące od niedoskonałości sensorów i od wibracji mechanicznych. Spróbowaliśmy zmniejszyć poziom wibracji wytwarzanych przez silniki elektryczne wyważając śmigła tak jak to się robi w zakładach wulkanizacyjnych tzn. poprzez przyklejenie do wyważanej części niewielkich mas i obserwacje zmian amplitudy drgań. Użyliśmy oprogramowania Simplot, które okazało się za mało … Czytaj dalej

Wizualizacja danych

IMG_20160318_173649

W ostatnim czasie wzięliśmy na warsztat kwestię wizualizacji danych na ekranie komputera. Jest to pomocne, by ocenić naocznie prawidłowość wykonywanych na mikrokontrolerze przekształceń sygnałów. Można też zaobserwować pewne efekty, których inaczej bezpośrednio nie widać a mają wielki wpływ na działanie kontrolera, między innymi nakładanie się drgań mechanicznych na wyniki pomiaru akcelerometru. Używany przez nas program … Czytaj dalej

Własny programator AVR na port szeregowy

konsola windows wynik programowania AVR

Wracając do domu na przerwę świąteczną zapomniałem zabrać z sali koła naukowego swojego programatora.  Postanowiłem, że to dobra okazja by… zrobić własny programator. W poniższym artykule postaram się przedstawić tok prac, które trwały ledwie kilka godzin.   1.Wybór narzędzi na komputerze PC. Jedynym interfejsem jaki zapewnia możliwość zrobienia awaryjnego programatora w czasie jednego dnia jest … Czytaj dalej

Rama do testów

IMG_20150513_204651

Nowy stelaż ramy do testów został wykonany z kątownika stalowego 40x40x4. Waga zespawanej konstrukcji osiągnęła 8,5kg co zabezpiecza przed zsuwaniem się ze stołu podczas testów z włączonymi silnikami i tłumi drgania. Obróbka kątowników została wykonana na hali maszyn gmachu Starego Technologicznego Wydziału Inżynierii Produkcji. Właściwa rama drona pozbawiona dwóch ramion a osadzona na aluminiowej rurze … Czytaj dalej

Pomiar prędkości silników

IMG_20150207_181358

Układ pomiarowy działa następująco: -Bariera podczerwieni, w której światło „jest przecinane” przez wirujące łopatki śmigła generuje sygnał prostokątny -Sygnał ten trafia na wejście przerywające mikrokontrolera, który zlicza czas między kolejnymi zboczami opadającymi i przelicza go na prędkość obrotową silnika -Komputer z oprogramowaniem MATLAB zbiera dane i tworzy wykresy. Dwie rzeczy jakie można badać tym układem … Czytaj dalej

Wysokościomierz

IMG_20150106_115557

Przetestowaliśmy działanie wysokościomierza opartego na barometrze zintegrowanym w układzie scalonym wykonanym w technologi MEMS. Mikrokontroler Atmega168 zamontowany na użytej przez nas płytce prototypowej komunikuje się z czujnikiem ciśnienia BMP180 przez interfejs I2C i regularnie pobiera nowe odczyty wartości ciśnienia i temperatury. Obserwując zmiany ciśnienia można z użyciem prostego wzoru obliczyć z dużą dokładnością zmianę wysokości … Czytaj dalej

Sonar

IMG_20141231_101702

Uruchomiliśmy sonar ultradźwiękowy. Testy modułu HC-SR04 potwierdziły jego użyteczność i rzetelność pomiarów. Platforma testowa to płytka ewaluacyjna mikrokontrolera Atmega168 podłączona do modułu sonara. Kod jest napisany w C. Praca mikrokontrolera ogranicza się do wygenerowania impulsu wyzwalającego start pomiaru – wyemitowanie krótkiego sygnału dźwiękowego o częstotliwości 40kHz a następnie zliczaniu czasu aż do nadejścia odbitego od … Czytaj dalej